Ve dnech 13. října 2016 (od 13.00 do 15.00 hodin) a 10. listopadu 2016 (od 10.00 do 12.00 hodin) pořádá Centrum pro rodinu Náruč nezávazné informační setkání na téma pěstounská péče. V prostorách organizace ve Skálově ulici, č. p. 540, Turnov se mohou zájemci dozvědět komplexní informace nejen o pěstounské péči, ale také o celém systému náhradní rodinné péče.

Jedná se o akce pořádané v rámci celokrajské kampaně na podporu náhradního rodičovství s názvem MÍT DOMOV A RODINU „SAMOZŘEJMOST NEBO VZÁCNOST?“.

„Do kampaně na podporu náhradního rodičovství jsou zapojeny organizace z celého Libereckého kraje. Díky jejich aktivnímu přístupu se zájemci o dlouhodobou pěstounskou péči mohou během celého roku účastnit informačních akcí na různých místech Libereckého kraje. Pozvánky jsou spolu s informacemi o náhradní rodinné péči zveřejňovány také na webových stránkách Libereckého kraje,“ uvedla Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pověřena řízením resortu sociálních věcí.